Reiki

REIKI je japonský výraz složený ze dvou slov:

Rei - životodárný, vesmírný

Ki - energie, síla

Je to vesmírná univerzální energie, která se nachází všude kolem nás.

Reiki = celostní léčení životních energií na všech úrovních člověka. Mistrovské Reiki umožňuje současně léčit na fyzické, emociální, mentální, duševní a duchovní rovině. Léčí nejen fyzické tělo, ale i příčinu onemocnění.

Reiki používá i mnoho lékařů, kteří jsou nakloněni alternativním metodám léčby.

 

Reiki není spojena s žádným náboženstvím !!

Reiki nenahrazuje lékařské ošetření !!

 

Přikládání rukou na lidské nebo zvířecí tělo za účelem uvolnění bolesti je tak staré jako instinkt. První věc, kterou většina z nás udělá, když ucítí bolest, je, že si na postižené místo přiloží ruce. Když malé dítě upadne a odře si koleno, chce, aby mu je matka pohladila (nebo políbila), čímž se mu uleví. Matčin instinkt, když má dítě horečku nebo nějakou nemoc, ji nabádá, aby přiložila ruce na čelo dítěte. Lidský dotek přináší teplo, lásku,  vyrovnanost a léčení.  Když zvíře cítí bolest, první instinkt psa nebo kočky je, že si postiženou oblast začne lízat - ze stejného důvodu, z jakého člověk přikládá ruce. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie.

Od chvíle, kdy člověk přijal naladění na Reiki, stává se z něj provozovatel Reiki se schopnostmi, o nichž dříve neměl ani tušení. Naladění nedává příjemci nic nového; otevírá a seřizuje to, co bylo i dříve jeho součástí.

STUPNĚ REIKI:

Reiki I.

Naladění na stupeň Reiki I léčí u člověka, který je přijímá, nemoci na fyzické úrovni. Jeho fyzické zdraví se často v měsících následujících po zasvěcení zlepší. Léčitel se stupněm Reiki I může také léčit někoho jiného, kdo je fyzicky přítomen. Takové léčení je známé jako přímé neboli kontaktní léčení - léčitel musí přímo položit své ruce na sebe nebo na jinou osobu.

Reiki II

Naladění na Reiki II znatelně zvýší množství léčivé energie a naladění se zaměřuje na emocionální, mentální a karmické léčení u osoby, která je přijímá. Léčení pomocí Reiki II dodává přímým sezením značnou sílu. Tento stupeň také přidává metody a nástroje pro léčení někoho, kdo není fyzicky přítomen - k léčení na dálku.

Reiki III.

Se dělí na na dva stupně  - a) Reiki Mistr

                                        b) Reiki Mistr / učitel

Tento termín v sobě jinak neobsahuje žádné vlastnictví ani ego. Naladění je spojeno s energií duchovní úrovně a dosahuje u osoby, která je přijímá, spirituálního léčení.

Energie Reiki je naprosto pozitivní a nikdy nemůže nijak ublížit ničemu, co je živé, ať se to nachází v jakémkoli stavu nebo podmínkách. Tuto energii lze použít u každého, bez ohledu na to, jak je mladý, starý nebo slabý. Staří lidé, nemluvňata a děti reagují na Reiki velmi dobře, stejně jako  zvířata a rostliny.

Reiki nepůsobí proti ničí svobodné vůli. Jestliže nějaká osoba tuto energii odmítá, léčitel nic nesvede. Zejména když příjemce trvá na tom, že energii přijímá - ale není tomu tak. Problém je s příjemcem, ne s léčitelem.

Reiki je velice mocný systém léčení. Energie Reiki je mnohem inteligentnější než kam sahají lidské vědomosti a proto sama nelépe ví kde má nejdříve začít léčit.

 Kde ještě může  Reiki také  pomoci:

- posílení energie jídla či pití, případně jejich energetická očista

- potlačení vedlejších účinků léků 

- posílání energie do budoucích situací např. obchodní jednání, zkoušky, pohřby, soudní jednání apod.

- posílání energie do minulosti (do příčiny nemoci a problémů)

- práce s podvědomím, např. odstranění návyků, fógií, traumat, pomoc při hubnutí, odvykání kouření apod.