Pravidla Reiki

Pět životních "pravidel" (doporučení)  Reiki

  

1. Právě dnes neměj zlost, nebo jinak řečeno

 

1. Dnes v sobě utiším všechnu zlobu, nebo jinak řečeno

1. Právě dnes se nerozčiluj

 

 

                        2. Právě dnes neměj obavy, nebo jinak řečeno

 

                        2. Dnes zapomenu na všechna trápení, nebo jinak řečeno

                        2. S uvědoměním vykonávej práci

 

 

3. S uvědoměním vykonávej práci, nebo jinak řečeno

 

3. Dnes budu svou práci dělat poctivě, nebo jinak řečeno

3. Vydělávej si na živobytí čestným způsobem

 

                        4. Buď k lidem vlídný, nebo jinak řečeno

 

                        4. Dnes budu laskavý ke všem bytostem, nebo jinak řečeno

                   4. Buď milý k bytostem ve tvé blízkosti

 

 

5. Ráno i večer sepni ruce v modlitbu,
    mysli ve své mysli a zpívej svými ústy, nebo jinak řečeno

 

5. Dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo, nebo jinak řečeno

5. Buď vděčný za všechna požehnání